โครงการ TheyRoom.com

เป็นโครงการร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนที่มีจุดประสงค์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทต่างๆ โดยจุดประสงค์เบื้องต้นในการลดภาระและให้โรงแรมที่พักรีสอร์ทมีรายได้รวมถึงสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว เรื่องนั้นดูจุดประสงค์ที่แน่ชัดในการช่วยเหลือผู้กับการและนักท่องเที่ยวและระยะเวลาที่โครงการได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของ โควิด-19

โครงการนี้จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้กับการและท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถติดต่อโดยตรงและได้รับสิทธิ์พิเศษรวมถึงราคาพิเศษต่างๆ